เครื่องพันฟิล์ม พันพาเลท  (Wrapping Machine)

เครื่องพันพาเลท ใช้สำหรับพันฟิล์มสินค้าที่วางบนพาเลท เพื่อปกป้องสินค้าให้สะอาดปราศจากฝุ่น น้ำ และป้องกันสินค้าล้มและความเสียหายจากการกระแทก และช่วยป้องกันสินค้าในขั้นตอนการขนส่งได้ เป็นระบบอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ PLC เครื่องพันฟิล์มพาเลทสามารถยืดฟิล์มในการพันสินค้าได้ถึง 0-300 % ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพและความหนาของฟิล์ม ช่วยให้ประหยัดฟิล์ม และประหยัดเวลาในการทำงาน สามารถปรับรอบและความเร็วในการ พันฟิล์มพาเลท  ได้ สามารถตั้งโปรแกรมในการทำงานได้ 

เครื่องพันฟิล์มพาเลท เหมาะสำหรับการพันสินค้าน้ำหนักเบา หรือน้ำหนักมาก สินค้าที่มีความสูง มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายไม่สะดวก  สินค้าที่ต้องการพันฟิล์มแน่น หรือพันฟิล์มหลวม ก็ได้เช่นกัน

 คุณสมบัติ เครื่องพันฟิล์มพาเลท รุ่น HTR-W1650

 
Visitors: 123,440