เครื่องจักรกรอฟิล์มอัตโนมัติ (Automatic Rewinder)

รายละเอียดของเครื่องกรอฟิล์มอัติโนมัติ

►ใช้กับแกนกระดาษ 2 นิ้ว

►ความยาวของแกนกระดาษ ยาว 52-54 เซ็นติเมตร.

►ความหนาของแกนกระดาษ 0.20 – 0.50 มิลลิเมตร.

►กำลังไฟที่ใช้ ขนาด 3hpase 380V. 

►ใช้กรอฟิล์มความยาวได้ตั้งแต่ 50 – 500 เมตร

 

  คุณสมบัติ เครื่องกรอฟิล์มอัตโนมัติ รุ่น HTR - R500

                         

 

 

 

 

 
Visitors: 123,441